Wat zijn de SDGs of Sustainable Development Goals? lees het hier

Het ‘SDG-rapport’

Elk jaar publiceert de VN een officieel document dat aangeeft hoe het wereldwijd met de Agenda 2030 gesteld is: The Sustainable Development Goals report. Het bestaat uit visuele infografieken over de evolutie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s), en een verslag omtrent de vooruitgang richting duurzame ontwikkeling in de verschillende werelddelen.

Aansluitend wordt ook jaarlijks het Sustainable Development Report uitgebracht. Dit gedetailleerde document, gepubliceerd door SDSN (Sustainable Development Solutions Network), telt maar liefst 508 pagina’s. Naast een globaal plan om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te financieren, en enkele algemene statistieken en trends, biedt het rapport een indexering van alle lidstaten van de VN. Elk land krijgt een score, berekend via enkele indicatoren, die de algemene prestatie in de SDG’s weergeeft, en waarbij alle doelen als evenwaardig worden beschouwd. In deze ranking staat Finland, net als vorig jaar, op nummer 1. In de individuele ‘profielen’ van de landen kan je bekijken welke SDG’s al zijn behaald, en waar nog meer werk nodig is.

Een alternatief voor dit lange rapport is deze  interactieve wereldkaart, waar je alle info op een leuke en makkelijke manier kan raadplegen.

Belangrijkste bevindingen in het Sustainable Development rapport 2022

Eén van de belangrijkste waarnemingen in het rapport van 2022 is dat, voor het tweede jaar op rij, de wereld niet langer vooruitgang boekt in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Door de catastrofale gevolgen van de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne, zijn we jaren van vooruitgang verloren. Van hier af aan moet de Agenda 2030 de prioriteit worden, zowel in overheidsbeleiden en bedrijfsstrategieën, als in de gehele samenleving: een nieuw sociaal contract.

Een andere opmerkelijke bevinding is het enorme contrast tussen de inspanningen en de toewijding van verschillende landen naar de SDG’s toe, zelfs binnen de G20. Zo verlenen de Verenigde Staten, Rusland en Brazilië het minste steun voor de SDG’s, terwijl de Scandinavische landen, Duitsland of Japan net veel hulp bieden.

Hoe scoort België?

In de eerder genoemde ‘ranking’ van alle VN-lidstaten staat België met een score van 79,69/100 op de achttiende plaats. Vorig jaar, in het rapport van 2021, stond ons land echter nog op nummer vijf. Wat is er misgelopen?

Sinds de COVID-19 pandemie is de vooruitgang in de meeste SDG’s gestagneerd, zoals dat in veel landen het geval is. In sommige (sub-)doelstellingen is er echter geen stagnatie, maar achteruitgang waar te nemen: we doen het slechter dan in 2021.

Enkele indicatoren waarop we slechter scoren dan vorig jaar:

-De prevalentie van obesitas. Volgens de WHO (World Health Organization) is een persoon obees als hij of zij een BMI heeft van boven de 30. In België zijn op dit moment ongeveer 16% van de volwassenen obees, en dit cijfer stijgt elk jaar. Door de vele gezondheidsproblemen dat obesitas met zich meebrengt, heeft deze indicator een rechtstreeks effect op andere doelstellingen (bijvoorbeeld het aantal hartziektes).

-Aandeel vrouwelijke afgestudeerden uit STEM-richtingen op tertiair niveau. Tot STEM behoren de richtingen binnen de wetenschap, technologie, techniek, en toegepaste wiskunde. Het doel is om meer meisjes en vrouwen in deze disciplines te krijgen, en zo de kloof te dichten. Momenteel bestaat het aantal afgestudeerden in STEM-richtingen voor de grote meerderheid uit mannen (zo’n 75%).

-Tevredenheid over het openbaar vervoer.

Bij een onderzoek gaf ongeveer 59% van de bevraagden aan tevreden te zijn met het openbaar vervoer in zijn of haar buurt. Met andere woorden, 41% is dat niet. Om doelstelling 11 (duurzame steden) te behalen, is efficiënt, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer essentieel.

-Aantal gevangen vissen die vervolgens worden teruggegooid. De dieren die ongewenst in de netten van vissers terechtkomen worden ook wel ‘bijvangst’ genoemd. Deze schaal- en weekdieren, maar ook kleine vissen en zelfs vogels worden vaak terug overboord gegooid, en sterven meestal door hun verwondingen. In België worden maar liefst 34 procent van de gevangen vissen teruggegooid.

Deze indicatoren scheppen geen al te goed beeld van ons land, dat met Brussel als hoofdstad van de Europese Unie toch een voorbeeldfunctie zou moeten aannemen. Maar lang niet alles is slecht nieuws! In elk van de 17 doelstellingen zijn er wel enkele indicatoren waar België vooruitgang op boekt; en SDG 1 (geen armoede) hebben we zelfs al volledig behaald.

Met de nodige inspanningen van alle sectoren kunnen we zonder twijfel ook de andere 16 doelstellingen bereiken, en zo een toonbeeld worden voor duurzame ontwikkeling (…en Finland van de troon stoten!)

Leave A Comment