In september 2015 kwamen de leiders van meer dan 150 landen die deel uitmaken van de Verenigde Naties in New York samen. Ze bereikten een akkoord en ondertekenden een nieuw, ambitieus plan, genaamd de ‘Agenda 2030’.

Het doel van dit plan? De wereld verbeteren. Een antwoord bieden op de grootste economische, sociale én ecologische uitdagingen van het moment. Het plan wil tegen 2030 extreme armoede en honger uitroeien, ongelijkheden verminderen, economische welvaart verzekeren, maar ook het klimaat en de biodiversiteit op onze planeet beschermen.

Om dit te kunnen waarmaken werden er 17 doelen gecreëerd: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, of de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGS).

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGS)

Wat is duurzame ontwikkeling nu net? De term werd voor het eerst gebruikt in ‘Our common Future’, een boek dat werd geschreven door de Brundlandt commissie in 1987. Gro Harlem Brundlandt, de toenmalige eerste minister van Noorwegen, één van de auteurs, en beschreef Duurzame Ontwikkeling als: “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Deze 17 doelstellingen worden in detail beschreven in de Agenda 2030. Om ze wat concreter te maken, bestaat elke SDG uit zo’n tiental specifieke doelen of  targets.

Ontdek alle doelen en hun targets hier

Elk jaar wordt de vooruitgang naar de verschillende doelen en targets op nationaal niveau berekend aan de hand van enkele kwantitatieve indicatoren. De resultaten van deze evaluatie worden gepubliceerd in het Sustainable Development Report, dat ons een overzicht geeft van de huidige situatie in elk land.

De SDGs vereisen dus actie op nationaal niveau, maar ook internationale samenwerkingen zijn noodzakelijk. Om de doelen te behalen is er coöperatie nodig tussen alle domeinen van de maatschappij: overheden, de privé sector, niet-commerciële instellingen, en het maatschappelijke middenveld.

Leave A Comment