Wat zijn nu precies die MDG’s en de SDG’s?

We horen deze afkortingen vaak in verband met armoedebestrijding, klimaatverandering, of in VN-onderhandelingen en fora op hoog niveau. Maar waar komen ze vandaan en waar verwijzen ze precies naar? Welke verschillen zijn er tussen de twee en wat is hun belang voor ons dagelijks leven en voor toekomstige generaties?

Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG’s)

Het jaar 2000 gaf in veel opzichten een verandering van tijdperk aan. In de VN-vergadering van dat jaar wordt de Millenniumverklaring goedgekeurd: hoe de wereld er in deze nieuwe eeuw zou moeten uitzien. Vreedzamer, welvarender en rechtvaardiger. Om dit te bereiken worden de 8 millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling voorgesteld.
Binnen elke doelstelling werden kwantificeerbare indicatoren en parameters vastgesteld om de resultaten te evalueren. Ook werd een specifiek jaar gekozen: 2015. Alle opvolgingen, beoordelingen, vergaderingen en verantwoording die in die 15 jaar werden uitgevoerd, vormden de Ontwikkelingsagenda 2015.

De MDG’s worden door sommigen bekritiseerd, en door anderen dan weer geprezen.

Hun voornaamste bijdragen waren, naar onze mening:

-Ze brachten de grootste uitdagingen van de mensheid in 8 doelstellingen samen. Door van abstract naar concreet te gaan, werd het gemakkelijker om aan oplossingen te werken.

-Ze trokken wereldwijde aandacht. De MDG’s waren eenvoudig, duidelijk en met symbolen die voor iedereen over de hele wereld gemakkelijk herkenbaar waren, wat hun boodschap universeel maakte.

-8 doelstellingen, 18 doelen en 48 indicatoren om gedurende 15 jaar de vooruitgang te meten die de mensheid zou boeken op het gebied van gelijkheid, onderwijs, gezondheid of het milieu. Iets wat nooit eerder gedaan was.

-Ze brachten allianties tussen rijke en arme landen tot stand. De MDG’s introduceerden een mentaliteitsverandering: duurzame ontwikkeling moet dóor iedereen, en vóor iedereen gebeuren.

En zijn de 8 MDG’s dan uiteindelijk bereikt? Nu ja, sommigen al wat meer dan anderen. De wereldwijde balans is echter vrij positief: 700 miljoen mensen zijn uit de armoede gehaald, de levens van 48 miljoen kinderen onder de 5 jaar zijn gered, en in 2012 waren er 184 miljoen kinderen in de wereld -zowel jongens als meisjes- ingeschreven in het kleuteronderwijs, bijna twee derde meer sinds 1999.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG)

De 20e verjaardag van de Rio Earth Summit in 2012 was absoluut geen feestelijke gelegenheid. De deelnemende landen waren zich ervan bewust dat er zeer weinig of niets was gedaan tegen klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, of woestijnvorming, enkele van de uitdagingen die in 1992 al aan de orde kwamen. Er was echter wel vooruitgang geboekt bij het behalen van de MDG’s, dus deze werden gebruikt als uitgangspunt om een ​​nieuw plan op te stellen: de 17 Doelen voor Duurzame Ontwikkeling (of Sustainable Development Goals), en ook een nieuwe datum: 2030.

De SDG’s proberen net dat beetje verder te gaan, omdat ze streven naar een duurzame ontwikkeling die alomvattend is. Dit plan integreert vele andere facetten die niet uitsluitend met het milieu te maken hebben, maar er wel direct invloed op hebben.
Het streeft naar economische ontwikkeling door een einde te maken aan armoede; sociale inclusie zonder iemand achter te laten; gendergelijkheid en de vermindering van ongelijkheden, en ecologische duurzaamheid.
En er is nog een groot verschil met de MDG’s. Hoewel de Millenniumdoelen alleen door ontwikkelingslanden moesten worden vervuld, zijn de SDG’s voor iedereen. Elk land ter wereld moet een manier vinden om de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling integraal te bereiken.

De vraag is: zijn we goed op weg? Je kan het raadplegen in het SDG Index-rapport dat jaarlijks wordt opgesteld door SDSN (Sustainable Development Solution Network) en de Bertelsmann Foundation.

We hebben dus de doelstellingen én de indicatoren om ze te monitoren. Wat ontbreekt er dan nog? Iets fundamenteel: de verspreiding van de SDG’s. Burgers moeten ze kennen, er verantwoordelijkheid voor nemen en van hun regeringen eisen dat ze ze als prioriteit opnemen in hun beleid.

Leave A Comment