Doel 16 wil ‘vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen met het oog op duurzame ontwikkeling, iedereen toegang tot justitie verzekeren, en op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uitbouwen’

Een kwart van alle mensen wereldwijd leeft in landen die worden getroffen door conflicten. Het aantal gewelddadige conflicten is momenteel het hoogst sinds 1946 en miljoenen mensen zijn gedwongen ontheemd.

Daarnaast heeft bijna elk land te maken met corruptie, mensenhandel, moorden op en verdwijningen van journalisten en mensenrechten werkers, misbruik en geweld.

SDG 16 wil daar iets aan doen. Dit doel gaat om gaat om het verminderen van geweld tussen mensen of landen, het verminderen van corruptie en het creëren van transparante, rechtvaardige, inclusieve en vreedzame samenlevingen.

TARGETS

16.1 Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven

16.2 Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen

16.3 De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen

16.4 Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden

16.5 Op duurzame wijze komaf maken met corruptie en omkoperij in al hun vormen

16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus

16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen

16.8 Verruimen en versterken van de participatie van de ontwikkelingslanden in de instellingen van mondiaal bestuur

16.9 Tegen 2030 een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie

16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen

16.a Versterken van de relevante nationale instellingen, ook via internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden

16.b Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling