SDG 7 is ‘toegang verzekeren tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen’.

Sinds de industriële revolutie zijn we afhankelijk geworden van energie. We hebben het nodig voor elk aspect van ons dagelijks leven; licht en warmte opwekken, ons verplaatsen, voedsel bereiden,…

Ongeveer 85% van onze energie wordt opgewekt door het gebruik van fossiele brandstoffen, een proces waarbij enorme hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen, en dat zo bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

We moeten overschakelen naar een niet-koolstof gebaseerd energiesysteem: we moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, en degene die we al kennen verfijnen. En tot slot moeten we ervoor zorgen dat deze energie voor iedereen toegankelijk is.

 

TARGETS

7.1 Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen

7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen

7.a Tegen 2030 de internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de energie doeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffen technologie, en de investering promoten in energie-infrastructuur en schone energietechnologie

7.b Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden om moderne en duurzame energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectieve steunprogramma’s